Đối tác
Microsoft Gold Partner
Du An Web hoc vien
Bảng vàng Top 10

NGUYỄN HOÀNG ÂN 70-270 1000

PHAN VĂN ANH

70-270 1000.

PHÙNG MINH HIỂN

70-270 1000.

NGUYỄN NHƯ HỔ

70-270 1000

VÕ CÔNG TRỰC

70-270 984

HUỲNH ĐỨC THẠNH

70-270 984

HỒNG CHÍ PHƯỚC

70-350 964

MAI VIẾT THANH

640-801 949

TRƯƠNG SONG LONG

640-801 910

ĐÀO TRỌNG NGHĨA

70-270 952

LÊ ĐỨC ANH

70-270 921

Bảng vàng thành tích CCQT

Quảng cáo
   
Thành viên
 
 

PHÁT TRIỂN WEB CÔNG NGHỆ ASP.NET

ASP.NET và MSSQL là hai công nghệ phát triển ứng dụng Web rất mạnh và phổ biến. Được các chuyên gia lập trình ưa chuộng cũng như những công ty phần mềm đánh giá cao về công nghệ của Microsoft.

         MSSQL là hệ quản trị Cơ sở dữ liệu của Microsoft được ứng dụng nhiều cho việc phát triển ứng dụng Web của các doanh nghiệp hiện nay.

        ASP.NET  là ngôn ngữ kịch bản lập trình ứng dụng Web thực thi mã trên Server (Server-side) có khả năng kết nối Cơ sở dữ liệu MSSQL lẫn MySQL.

      Chứng chỉ ASP.NET được CISNET đưa vào đào tạo tại Việt  Nam nhằm góp phần đa dang hóa phát triển công nghệ.
Những ai có thể tham gia 
 •    Tất cả những ai yêu thích và muốn khám phá công nghệ của Microsoft. 
 •   Phát triển ứng dụng web cho cá nhân và doanh nghiệp.
Yêu cầu 
 •  Hiểu biết về internet. 
 •  Căn bản về lập trình là một lợi thế.  
Học phí và thời gian  
 •    Khoá học: 48 giờ (2 tháng), 3 buổi/tuần, 2 giờ/buổi .
 •  Học phí: 2.000.000 VNĐ
 •  CD tài liệu, công cụ phát triển… được trung tâm phát miễn phí. 
 •  Đăng ký thực tập thêm tại phòng Lab miễn phí.
Hoàn thành
 • Cài đặt và cấu hình Web Server (IIS), MSSQL.
 •  Sử dụng công cụ quản lý và phát triển Web, Database: Visual Studio.
 •    Hiểu biết cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL.
 •    Phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ kịch bản  ASP.NET kết nối cơ sở dữ liệu MSSQL.
  Tham dự khóa học chuyên viên PHÁT TRIỂN WEB của Microsoft – MCPD(WEB) với kỹ năng xây dựng một ứng dụng Web thương mại chuyên nghiệp hoàn chỉnh và khả năng đạt chứng chỉ quốc tế MCPD của Microsoft. 
Chứng nhận hoàn tất khóa học
 
Học viên được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học bởi Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng Cisnet.

Nội dung chương trình:

Module 01: HTML

Lesson 1:  
           -  The Internet, the Web, and HTML
       -   Web Page Building Blocks
       -   Working with Web Page Files
       -   Basic (X)HTML Structure
       -   Basic (X)HTML Formatting 
Lesson 2:
      -   IMAGES
      -   Links
      -   CSS Overview and building
Lesson 3:
      Lists
       -  Tables
-  Forms
Lesson 1:   
    -   JavaScript Data Types and Variables
       -   String
       -   Number and Dates
        -   Arrays
Lesson 2: 
          -   Operators and Statements
          -   The JavaScript Objects
       -   Funtions
Module 03:  OOP-HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG(C#)
Lesson 1:
        -   Overview OOP
            -   Methods
        -   Properties
 Lesson 2: 
     Structs
      -    Enums

Module 04: ASP.NET

Lesson 1:

Overview ASP.Net

Building Web Forms with Visual Studio .NET

Lesson 2:

-   Architecture

-   System.Web.UI.Page

Lesson 3:   

Root Path Reference Syntax

Html Controls

Server Controls

Lesson 4:  

-   Validation Controls.

-   Session and Cookies.

Lesson 5:  

MS-SQL Database Overview

-   Syntax and Simple MS-SQL Query

Lesson 6:  

Databound Controls.

Using ADO.net to connecting to DB

Lesson 7:

-   Set up website on IIS server

-   Publishing Website to Internet