Đối tác
Microsoft Gold Partner
Du An Web hoc vien
Bảng vàng Top 10

NGUYỄN HOÀNG ÂN 70-270 1000

PHAN VĂN ANH

70-270 1000.

PHÙNG MINH HIỂN

70-270 1000.

NGUYỄN NHƯ HỔ

70-270 1000

VÕ CÔNG TRỰC

70-270 984

HUỲNH ĐỨC THẠNH

70-270 984

HỒNG CHÍ PHƯỚC

70-350 964

MAI VIẾT THANH

640-801 949

TRƯƠNG SONG LONG

640-801 910

ĐÀO TRỌNG NGHĨA

70-270 952

LÊ ĐỨC ANH

70-270 921

Bảng vàng thành tích CCQT

Quảng cáo
   
Thành viên
 
 

WEB NGUỒN MỞ - PHP/MYSQL Cơ bản
PHP và MySQL là hai công nghệ mã nguồn mở phát triển ứng dụng Web rất mạnh và phổ biến. Được các chuyên gia lập trình nguồn mở ưa chuộng cũng như những công ty phần mềm đánh giá cao.

 • PHP là ngôn ngữ kịch bản lập trình ứng dụng Web thực thi mã trên Server (Server-side) có khả năng kết nối Cơ sở dữ liệu trực tiếp đến CSDL MySQL.
 • MySQL là hệ quản trị Cơ sở dữ liệu nguồn mở được ứng dụng hầu hết cho việc phát triển ứng dụng Web của các doanh nghiệp hiện nay.
 • Chứng chỉ ZEND PHP-ZCE (Zend Certified Engineer) được CISNET đưa vào đào tạo đầu tiên tại Việt Nam, nhằm góp phần phát triển công nghệ mã nguồn mở của nước nhà.
Những ai có thể tham gia 
 • Tất cả những ai yêu thích và muốn khám phá công nghệ mở nguồn mở.
 • Phát triển ứng dụng web cho cá nhân và doanh nghiệp.
Yêu cầu
 • Biết về Internet, Web.
 • Căn bản về lập trình là một lợi thế (không cần biết lập trình).
 
Học phí và thời gian
 • Khoá học: 48 giờ (2 tháng), 3 buổi/tuần, 2 giờ/buổi .
 • Học phí: 1.800.000 VNĐ
 • Ưu đãi: giảm 20% cho mọi đối tượng, 30% cho HSSV và HV cũ.
 • CD tài liệu, công cụ phát triển.. được trung tâm phát miễn phí.
 • Đăng ký thực tập thêm tại phòng Lab miễn phí.
 • Vui lòng xem: lịch khai giảng

Hoàn thành

 • Cài đặt và cấu hình Web Server (IIS), PHP, MySQL..
 • Sử dụng công cụ quản lý và phát triển Web, Database: DreamWeaver, PHPMyAdmin.
 • Hiểu biết cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL
 • Phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ kịch bản PHP kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tham dự khóa PHÁT TRIỂN WEB MÃ NGUỒN MỞ - PHP&MYSQL NÂNG CAO với kỹ năng xây dựng một ứng dụng Web thương mại hoàn chỉnh.
 • Khả năng đạt chứng chỉ quốc tế Kỹ sư Zend PHP–ZCE.
 
Chứng nhận hoàn tất khóa học
  Học viên được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học bởi Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng Cisnet.
 
Học Bổng:
 Học viên có cơ hội nhận được học bổng bán toàn phần hoặc toàn phần cho khóa học tiếp theo nếu đạt điểm khá, giỏi tại các lớp Cơ bản.
 
Thi Chứng chỉ Quốc tế:
 
Thi chứng chỉ quốc tế Zend - ZCE thi tại Trung tâm thi Prometric - Vue Trung tâm Cisnet.

Đội ngũ giáo viên: Chuyên gia Zend Certified Engineer nhiều năm kinh nghiệm.

Học viên được học thông qua rất nhiều ví dụ và bài tập thực tế để có thể làm việc trong môi trường công ty hay dự án.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Module 01: INSTALLING REQUIRED SOFTWARE
 • To install and configure IIS with PHP
 • To install MySQL
 • To install DreamWeaver…
Module 02: PROGRAMMING WITH PHP
 • Lesson 1:
 • HTML and JavaScritps HTML Basics Java Script Basics
 • Lesson 2: PHP Basics Syntax, Operators Variables, Constants Control Structures Language Constructs and Functions
 • Lesson 3: Functions Syntax, Arguments Variables, References Returns, Variable Scope
 • Lesson 4: Arrays Enumerated Arrays Associative Arrays Array Iteration Multi-Dimensional Arrays Array Functions, SPL
 • Lesson 5: Strings and Patterns Quoting, Matching Extracting, Searching Replacing, Formatting , PCRE
 • Lesson 6: Web Programming Sessions, Forms GET and POST data Cookies, HTTP Headers
Module 03: Using PHP with MySQL
 • Lesson 1: Databases Relational concepts Managing with phpMyAdmin Basic SQL commands
 • Lesson 2: Dynamic web pages Connecting to MySQL Displaying database results Displaying results in tables
 • Lesson 3: Writing to MySQL Inserting records Updating records Deleting records
Module 04: Project
 • Project Đề tài phát triển ứng dụng web thương mại hoàn chỉnh với: JavaScript, PHP, MySQL Database.
 • Thuyết trình và Demo sản phẩm ứng dụng trước hội đồng thẩm định chất lượng.
 • Học và thực hành trên Server Hosting FPT
Giới thiệu các Project tiêu biểu của  lớp PHP cơ bản của học viên.